LJUBAV U RALJAMA PATOLOGIJE
prva konferencija za žene koje su iskusile toksične veze

Dolje

Kome je konferencija namijenjena?

• Svim ženama koje žele spoznati i više naučiti o prirodi patoloških veza, neovisno radi li se o ljubavnim, obiteljskim, prijateljskim ili roditeljskim vezama.
• Svim ženama koje su već osvijestile da su bile u toksičnoj vezi.
• Svim ženama koje su još uvijek unutar toksične veze.
• Svim ženama koje sumnjaju da je njihova veza toksična.
• Svim ženama koje jednostavno zanima ova tema jer možda žele nekome drugome pomoći.
• Svim ženama koje žele proširiti znanje i iskustvo o ovoj temi.

Formular prijave

© Copyright 2022 Marina Rei